Så fick Zetterbergs en kraftigt minskad efterbearbetning

Maskin & Verktygs och Zetterbergs Industri AB har genomfört ett samarbetsprojekt för att titta närmare på vilka möjligheter som fanns kring svetsarbetet. Tommy Jansson, svetsansvarig hos Maskin & Verktyg såg potential för stora tids- och kostnadsbesparingar.


Zetterbergs - "Ett riktigt succé-case!"

Peter Berggren är produktionschef hos Zetterbergs och beskriver samarbetet:

"Maskin & Verktyg har verkligen varit en bra samarbetspartner och gjort mycket mer än vad som kan förväntas av en leverantör. Det här är ett riktigt succé-case!

Samarbetet drog igång tillsammans med er svetsexpert Tommy som såg en stor förbättringspotential i vårt befintliga upplägg. Detta har mynnat ut i att vi fått en uppgraderad kompetens internt bland våra anställda. Han har också hjälpt oss att i arbetet att fördela rätt svetsutrustning till rätt uppgift i och med det nya arbetssättet.

Det här samarbetet har bidragit till att vår efterbearbetning kraftigt reducerats. Efterbearbetningen orsakar också ett enormt oljud och mycket vibrationer för medarbetarna, så arbetsmiljömässigt är det också en mycket stor och eftertraktad vinst!

Någonting som jag är extra nöjd över är den personkännedom ni skaffade er om våra svetsare för att se vilka som var mogna för vissa förändringar. Maskin & Verktyg har verkligen behovsanpassat utläggningen efter våra förutsättningar. Mycket snyggt gjort!

För att sammanfatta så har projektet bidragit till en markant minskad efterbearbetning och att våra medarbetare fått en bättre arbetsmiljö och högre intern kompetens." 

ESAB - En svetsleverantör i världsklass

Maskin & Verktyg har sedan länge en mycket nära relation och samarbete med ESAB, som är en av marknadens ledande leverantörer inom svetsteknik. Det här samarbetet gör oss otroligt starka genom att kunna erbjuda maskiner och tillsatsmaterial i världsklass, samtidigt som vi med hjälp av våra svetsexperter kan hjälpa våra kunder med rådgivning och optimering av sin utrustning.

 

Tommy Jansson - "Generera stora kostnadsbesparingar"

Tommy är en av Maskin & Verktygs svetsexperter och hjälper våra kunder att välja rätt utrustning och optimera den för att möjliggöra ett så effektivt svetsarbete som möjligt. Tommy beskriver samarbetet:

"Den första möjliga kostnadsbesparingen jag såg var att byta från homogentråd till rörtråd för att markant minska efterbearbetningen. Även om rörtråd är betydligt dyrare än homogentråd så skulle det i slutändan ändå generera stora kostnadsbesparingar eftersom tiden för efterbearbetning skulle reduceras markant.

Jag hade en dialog med en av Zetterbergs mest erfarna svetsare och erbjöd mig att kostnadsfritt ta dit och visa vad en ESAB 500ix kan göra med rörtråd och rätt konfiguration. Den svetsar sprutfritt, snyggt och de får den höga kvalité de vill ha, med minimalt efterarbete. Och efter att ha testat den i några dagar var han otroligt nöjd med slutresultatet från ESABs maskin.

Vi tog sedan fram ett upplägg där jag och min kollega Tomas spenderade totalt 42 timmar på plats hos Zetterbergs för att hjälpa dem höja kompetensen och optimera ESAB- svetsarna för varje arbetsmoment och individ."

 

Zetterbergs - Lastbilspåbyggnader "Made in Sweden"

Zetterbergs är ett företag som redan 1925 förstod vem man ska vända sig till gällande svetsteknik, Maskin & Verktyg såklart! Som vår absolut äldsta kund har Zetterbergs, precis som vi, utvecklats genom åren och ställer väldigt höga krav både på sig själva och sina samarbetspartners.

Zetterbergs tillverkar lastbilspåbyggnader för anläggningsfordon och är en stark spelare i sin bransch. De har en stor anläggning med automatiserad tillverkning och hög kapacitet belägen i Östervåla, några mil norr om Uppsala. Zetterbergs levererar ett högt förädlingsvärde genom att hela tillverkningsprocessen hålls inom Sverige med ett koncept som de kallar "Made in Sweden". Detta till skillnad från många branschkollegor som valt att flytta sin tillverkning utomlands, t.ex. till Polen.

Zetterbergs försöker hålla en stark lokal förankring och har både kunder och samarbetspartners i närområdet. Med sin höga kapacitet har de även blivit en stark spelare utanför Sverige, bland annat i Norge, Island och Schweiz. Läs mer om Zetterbergs på https://www.zetterbergs.se/

 

Se fler nyheter

Aktuellt

Visa fler
Stäng